pondělí 5. září 2011

Sny aneb rybaření u temné tůně

Když jsem byl na vysoké škole, našel jsem doma soubor Freudových přednášek pro laickou veřejnost, který se tuším jmenuje Přednášky z úvodu do psychoanalýzy (2 díly). Je to fascinující četba - vzpomínám si, že tento úvod do vědy o lidském nevědomí jsem hltal stejně nedočkavě, jako pár let předtím Vinnetoua a Rychlé šípy. Hned poté jsem si opatřil a přečetl Výklad snů (1900), dílo mnohem vědečtější a obsáhlejší, a pod dojmem z četby jsem si začal vést tzv. "snový deník". Úlomky výraznějších snů jsem si zaznamenával zpravidla okamžitě po probuzení, abych přelstil mimořádně silnou tendenci lidské psychiky zapomínat všechno, co se jí nehodí do krámu.

Ačkoliv k Freudovu učení jsem po letech získal obezřetný odstup a v jistých bodech až odpor, přesto považuju jeho práci za průkopnickou - otevřel dveře, které se po něm už nedají dost dobře ignorovat. I když spousta jednotlivostí v jeho postojích ohledně vytěsňování, neuróz a sexuality mně postupem času začala připadat podezřelých až zavádějících, na fakt, že pod osvětlenou hladinou vědomí je temná hlubina, v níž se neustále sváří to nesvatější i nejhnusnější v člověku a z níž jedině vychází skutečná psychická energie, to jest vůle k činu, na tento fakt jsem už nezapomněl.

Nevzdal jsem se ani občasného zaznamenávání krásných, děsivých, absurdních a poetických zážitků, které  prožívám každou noc. Naslouchání vlastním snům je velmi poutavá, záživná forma sebereflexe, která na rozdíl od suchého logického "přemyšlování" vede člověka k tajemství a kráse a otevírá cesty, kterými by se sám o vlastní vůli nevydal. Takto se stalo, že za mnoho svých důležitých životních rozhodnutí vděčím snům a můj život by vypadal úplně jinak, kdybych sny nebral vážně.

V poslední době si občas výrazné sny zaznamenávám i obrazem. Je to, kromě všech výše uvedených důvodů, i z malířského hlediska užitečná protiváha vůči realistickým záznamům míst, kterým jinak věnuju většinu času. Zadání je u malby snu úplně opačné než se skutečností - zatímco u skutečnosti mám k dispozici přemíru realistického detailu, ve které je ale težké nalézt pocit, po snu mně naopak  zůstane jen ten pocit - zpravidla velmi silný, ale bez konkrétních detailů.

Při malování snu se tedy spoléhám na paměť a představivost - a každý malíř ví, jak taková situace svádí k ulehčování si práce používáním různých "předloh" a "podkladů", tj. fotek a podobně. Používání podkladů pro technické zpřesnění obrazu by v případě snů ale byla zbabělost, která by zcela popřela smysl cvičení - vyjít si na špacír do houštin vlastního nevědomí, zarybařit si u temné tůňky, v níž žijí mluvící ryby. Proto fotky v takovýchto případech zásadně nepoužívám a nechávám promluvit pouze vlastní paměť a představivost - co nenajdu v nich, to v obrazu nebude. Výsledky jsou často hrubé a neotesané, ale zpravidla ne nezajímavé.

Jako příklad přikládám obraz snu, který jsem namaloval pro kamaráda (na obrázku leží na posteli). "Příběh" snu si nechám pro sebe, abyste si mohli v přátelském rozhovoru s vlastním nevědomím vytvořit vlastní výklad!       
 

10 komentářů:

 1. Pěkné téma - sny. Často skutečnější než skutečnost. A jsem ráda, že nejsem sama, kdo na ně dá. I když si pamatuju jen některé důležité.

  Taky se o nich hezky povídá za tmy, ve společnosti dobrých přátel. Alespoň o těch létacích :)

  Obrázek si ukládám do nevědomí, jestli k němu bude chtít něco říct.

  K.

  OdpovědětVymazat
 2. K létacím snům si dovolím ocitovat přímo z knihy (S.Freud, Vybrané spisy I, Praha 1969, str. 115):

  "Pozoruhodná vlastnost pohlavního údu, že se může vzpřímit a překonávat tak tíži, tento dílčí projev erekce, vede k symbolickému znázornění (tj. ve snu - moje pozn.) balóny, letadly a v poslední době i zepelíny. Sen dovede ale erekci symbolizovat i jiným, výraznějším způsobem. Pohlavní úd se v něm stane nejpodstatnější částí celé osoby a sen tedy nechá ji samotnou *létat*. Nebudete se doufám cítit roztrpčeni, že ony sny o létání, které všichni známe a které bývají často tak krásné, musí být vykládány jako sny vyplývající z celkového sexuálního vzrušení, jako erekční sny."

  A dále: "Neuvádějte jako námitku, že sny o létání mohou mít i ženy. Vzpomeňte si spíš na to, že naše sny mají splňovat přání, a že přání být mužem se u ženy vyskytuje vědomě nebo nevědomě velmi často. Také fakt, že žena může realizovat toto přání stejnými prožitky jako muž, nezmýlí nikoho, kdo se jen vyzná v anatomii. Žena má přece na svém pohlavním ústrojí také malý úd, podobající se údu mužskému a tento malý úd, klitoris, hraje dokonce v dětském věku a ve věku, kdy ještě nedochází k pohlavnímu styku, stejnou roli jako velký úd mužův."

  OdpovědětVymazat
 3. Ostatně z tohoto úryvku je patrné jak to, proč považuji Freudovy teorie za nesmírně zajímavé, tak i to, proč jim mnohdy tak docela nevěřím. ;-)

  OdpovědětVymazat
 4. D))
  Doufám, že se Freud narodil znovu jako žena, aby mohl svoje teorie prozkoumat i z druhé strany.;-) Tím myslím, že jeho myšlení je příliš mužské a jednostranné. I když v mnoha věcech pravdu měl.

  Zrovna to létání si spíš vysvětluju kolektivním nevědomím. V mýtech lidé také létali (Daidalos a Ikaros). Čarodějové lítali s pomocí rostlin...

  Mě tedy z těch úryvků připadne zajímavá jen myšlenka, že sny mají splňovat naše přání.

  Ale někdy sny promlouvají samy o sobě, třeba o něčem, co se stane.

  K.

  OdpovědětVymazat
 5. Co by znamenalo přičítat létání ve snech kolektivnímu nevědomí? O snové symbolice kolektivního nevědomí psal C. G. Jung a vybavuju si třeba jeho výklad snu o vlastní zahradě, což je velice složitý a fascinující symbol. Šak kdo by nechtěl mít vlastní zahradu, že? 8-)

  Musím říct, že moje létací, nebo spíš vznášecí sny bývají erotické. Někdy se to létání transformuje do plavání, jakože třeba v první části snu létám a pak "létám" pod vodou. Ale není to tak vždycky, někdy ve snu létám a žádná erotika v tom není, i když je to příjemné. Ostatně Freudův Výklad snů implikuje, že navržená interpretace některých symbolů nemusí vždy platit, protože snová práce je často mnohem komplexnější, než věšinou nabízí velice přímočará interpretace symbolů v běžných snářích (exkrementy jsou peníze, pavouci tchýně, apod.).

  Jinak myslím, že Freud ve svých teoriích občas dělal z lidí nevyléčitelné neurotiky, nejenom tedy proto, jak psal o druhém pohlaví. ;) Jako jo, každý má nějakou tu neurózičku, ale nemyslím si, že by ženy byly odsouzené k nějaké osudové závisti - a to je jen jeden příklad. On sám holt pravděpodobně patřil mezi muže poněkud posedlé velikostí, a nejenom tedy ega v porovnání s id a superegem. ;)

  OdpovědětVymazat
 6. Je pravda, že v dnešní době zní jeho myšlenkový pochod klitoris=maličký penis, tudíž ženská sexualita = zakrslá odvozenina mužské, dosti podivně, a to člověk nemusí být ani příznivec genderového "myšlení".

  Ale tady bych se chtěl Freuda trochu zastat. Když se nad tím zamyslíte, těžko se dá popřít, že penis a klitoris jsou orgány analogické, v tom má Freud pravdu. Ale z toho neplyne nutně závěr, že muži jsou lepší, "větší". U některých jiných částí anatomie je to naopak - ženy mají prsa větší (a citlivější) než muži, ale nikdo se pokud vím necítí konstatováním tohoto faktu dotčen nebo utlačen. Pokud je tedy Freudovo srovnání velikosti penisu a klitorisu zdrojem neustálých výtek, že byl falocentrický šovinista, svědčí to spíš o tom, že penis je tu pokládán především ženami za něco mimořádně důležitého (že penis je "víc" než prsa, ale to Freud nikde neříká), a malá velikost klitorisu je vnímána, opět především ženami, jako handicap (zatímco muži se menší velikostí svých bradavek netrápí). Tím se argumentační kruh uzavírá a máme tu "penisovou závist", a tím i důkaz nevědomého přání některých žen stát se mužem, o kterém Freud v tom textu mluví.

  Nemůžu v této souvislosti nepoznamenat, že je nápadné, jak značná část feministické kultury tento rys ženského přání stát se mužem vykazuje. Projevuje se to například napodobováním mužské agresivity a arogance, tj. vlastností, které jsou u mužů kulturně bržděny přinejmenším tradicí rytířství a gentlemantsví (dnes řekněme prostě slušného chování), zatímco mnohé osvobozené ženy se v těchto projevech vypůjčené mužnosti vyžívají bez zábran, což je smutný pohled. Joni Mitchellová řekla: máme generaci mužů, kteří nejsou muži, a žen, které jsou groteskně agresivní. Freud by to řekl takto: muži se stydí za to, že penis je větší než klitoris, a ženy jim to závidí. Ani jedno přitom není nutné, zvlášť když uvážíme, penis NENÍ středem světa.

  OdpovědětVymazat
 7. Ano, z té analogie neplyne závěr, že muži jsou nutně "lepší" nebo "větší", ale taky z toho neplyne nutně závěr, že ženy mužům něco závidí. Freud z toho vyvozoval ženskou závist, která se pak skutečně objevuje u některých feministeka a jejich "přepisování Freuda", to máš pravdu. Já bych se necítila dotčená konstatováním o velikosti, ale považovat ženskou závist za něco, co je velmi často typické pro druhé pohlaví, mi akorát přijde poněkud přehnané. Je to jakobys tvrdil, že většina žen je jistým typem feministek.

  OdpovědětVymazat
 8. Bůh chraň, nechtěl jsem naznačit, že většina žen závidí mužům, nebo že je to podstatný rys ženské duše obecně. Jen jsem chtěl upozornit na to, že ten jev, na který Freud upozorňuje, reálně existuje. Ale myslím (věřím), že ani Freud to nevztahuje na ženy obecně.

  Freud nebyl ostatně žádným ideologem šovinismu už jen proto, že jeho učení obsahuje spoustu pokořujících zpráv i pro muže. ;)

  OdpovědětVymazat
 9. Tak jen trochu zpět k těm létacím snům :)

  Já jsem Freuda tak nějak intuitivně pominula, protože mi jeho výklad létacích snů na ty mé nepasuje. V létacích snech prostě zpočátku jen trénuju lítání a pak letím a raduju se z letu. Je to natolik sugestivní, že při probouzení VÍM, že umím lítat a nechápu, proč jsem dosud tento způsob přepravy nepoužívala. Pokud bych byla schopná v poloprobuzeném stavu jednat, klidně bych si šla zalítat z okna nebo skočila do propasti.

  Podle toho, co jsem našla, sny o létání člověka osvobozují od nějakého problému. Pomáhají zdolat vlastní limity, přinášejí pocit radosti, uvolnění a svobody. Člověk v nich zažívá svobodu mimo obvyklé lidské schopnosti. Prý jsou podstatné okamžiky vzlétnutí, přistání, způsob letu, ale jen snící sám je schopen na základě svých pocitů a asociací pochopit, co jeho sen znamená...

  Je otázka, jestli Freudovu formulaci o závisti penisu lze chápat doslovně. Podle J.Kocourka, který se věnuje aplikované psychoanalýze, prý znamená šířeji touhu po můžském světě, jeho samostatnosti, akceschopnosti, síle.

  Jako žena si můžu zažít věci, které muži zažít nemohou, a jsem ráda, že jsou součástí mého života. Kdybych měla přesto chlapům něco závidět, tak by to asi byla možnost svobodného pohybu. Protože jakkoli je život s malými dětmi hezký, tak mi někdy přijde omezující určité období života většinu času chodit stejnou rychlostí a ujít stejnou vzdálenost jako malé dítě, navíc bez možnosti se vyřádit na prolízačkách! (I když to má i své výhody.;)
  Čímž se opět dostávám ke snu o létání, které je pro mě absolutní svobodou pohybu :)

  K.

  OdpovědětVymazat
 10. A abych tu jen nepsala plytké výklady vlastních snů - mimochodem nevěřím, že by nevědomí posílalo silné sny z nějakých málo podstatných důvodů, dávám do prostoru symboly létání na tarotových kartách.

  První se jmenuje Důvěra a je na ní postava, která letí prázdnou oblohou.Úryvky z komentářů k této kartě: "Nemarni svůj život tím, co pomine. Důvěřuj životu. Jedině když důvěřuješ, můžeš odhodit své vědomosti, odložit svou mysl stranou. S důvěrou se otevírá něco nesmírného." "To, o co bys mohl přijít nestojí za to mít, a o co nemůžeš přijít, o to se nemusíš bát - nikdo ti to nemůže vzít, nejde to. Nemůžeš přijít o svůj skutečný poklad."

  Druhá karta je Blázen a je, tuším, symbolem nových začátků a její význam je pozitivní. Je na ní zobrazen člověk v barevném olečení, který opouští svou minulost a vykračuje do propasti (neznáma)."Blázen je člověk, který důvěřuje navzdory všem svým zkušenostem." "I když tě ošidí, podvedou a okradou, nech tomu volný průběh, protože to, co je skutečně tvé, ti nikdy nemůže být odejmuto, to co ti skutečně patří, ti nikdo nemůže ukrást." (více viz.karty Osho-zen tarot, vydavatel Synergie, nebo online např. na karty.atarot.cz)

  Kdo chce, může si zameditovat nebo popřemýšlet o létání, důvěře, nebo si najít symboly k vlastním snům, i jinde.:)
  K.

  OdpovědětVymazat